השלטים על המפה

עבור עם העכבר על שם השלט כדי לראותו במפה
כדי לראות את השלט לחץ על מספרו במפה

כחול - תפוס  |  אדום - פנוי  |  ירוק - מתפנה בקרוב

 

 1. בן ציון גליס בין צומת סגולה לאלכסנדר ינאי
 2. בן ציון גליס בין צומת סגולה לאלכסנדר ינאי
 3. בן ציון גליס בין צומת סגולה לאלכסנדר ינאי
 4. בן ציון גליס בין צומת סגולה לאלכסנדר ינאי
 5. בן ציון גליס בין צומת סגולה לאלכסנדר ינאי
 6. בן ציון גליס בין צומת סגולה לאלכסנדר ינאי
 7. גליס בין אלכסנדר ינאי לרכב
 8. גליס בין אלכסנדר ינאי לרכב
 9. גליס בין אלכסנדר ינאי לרכב
 10. גליס בין אלכסנדר ינאי צמוד לרכב
 11. גליס בין אלכסנדר ינאי לצומת סלע
 12. גליס בין אלכסנדר ינאי לצומת סלע
 13. גליס בין אלכסנדר ינאי מקביל לטיב טעם
 14. גליס בין אלכסנדר ינאי לצומת סלע
 15. גליס צמוד לצומת סלע
 16. גליס בין אלכסנדר ינאי לצומת סלע
 17. גליס בין צומת סלע לפסי הרכבת
 18. גליס בין צומת סלע לפסי הרכבת
 19. יוסף ספיר ליד שופרסל דיל
 20. יוסף ספיר ליד שופרסל דיל
 21. יוסף ספיר ליד שופרסל דיל
 22. יוסף ספיר ליד שופרסל דיל
 23. ירקונים ליד צומת סגולה
 24. ירקונים ליד צומת סגולה
 25. גיסין פינת משה סנה
 26. גיסין פינת משה סנה
 27. גיסין בין צומת הרב מלכה לראשון לציון
 28. גיסין בין צומת הרב מלכה לראשון לציון
 29. גיסין בין צומת הרב מלכה לראשון לציון
 30. גיסין בין צומת הרב מלכה לראשון לציון
 31. גיסין בין צומת הרב מלכה לראשון לציון
 32. גיסין בין צומת הרב מלכה לראשון לציון
 33. גיסין בין צומת הרב מלכה לראשון לציון
 34. גיסין בין צומת הרב מלכה לראשון לציון
 35. גיסין בין צומת הרב מלכה לראשון לציון
 36. גיסין בין צומת הרב מלכה לראשון לציון
 37. גיסין בין צומת הרב מלכה לראשון לציון
 38. גיסין בין צומת הרב מלכה לראשון לציון
 39. גיסין בין צומת הרב מלכה לראשון לציון
 40. גיסין בין צומת הרב מלכה לראשון לציון
 41. גיסין בין צומת הרב מלכה לראשון לציון
 42. גיסין בין צומת הרב מלכה לראשון לציון
 43. גיסין בין צומת הרב מלכה לראשון לציון
 44. גיסין בין צומת הרב מלכה לבזל
 45. גיסין בין צומת הרב מלכה לבזל
 46. גיסין בין צומת הרב מלכה לבזל
 47. גיסין בין צומת הרב מלכה לבזל
 48. ציר ייגע כפיים בין גיסין ליצירה
 49. ציר ייגע כפיים בין גיסין ליצירה
 50. תחילת מרטין גהל
 51. תחילת מרטין גהל
 52. מרטין גהל
 53. מרטין גהל
 54. מרטין גהל לפני עמל לבאים מדרך אם המושבות
 55. מרטין גהל לפני עמל לבאים מדרך אם המושבות
 56. אחד לפני הצומת עם רחוב עמל
 57. אחד לפני הצומת עם רחוב עמל
 58. היצירה פינת עמל
 59. היצירה פינת עמל
 60. שנקר פינת המרץ
 61. שנקר פינת המרץ
 62. טרומפלדור פינת דגל ראובן
 63. טרומפלדור פינת דגל ראובן
 64. טרומפלדור פינת היבנר
 65. טרומפלדור פינת היבנר
 66. הנשיאים לאחר העיקול של היבנר
 67. הנשיאים לפני העיקול של היבנר
 68. לוחמי הגטו פינת דגל ראובן
 69. לוחמי הגטו פינת דגל ראובן
 70. לוחמי הגטו פינת וולף
 71. לוחמי הגטו פינת וולף
 72. לוחמי הגטו ליד צילום פרז'
 73. לוחמי הגטו ליד צילום פרז'
 74. לוחמי הגטו ליד ספריית וידאו דן
 75. לוחמי הגטו ליד ספריית וידאו דן
 76. לוחמי הגטו לפני רחוב יטקובסקי
 77. לוחמי הגטו פינת רחוב ברץ
 78. ציר קפלן סמוך לשניידר
 79. ציר קפלן סמוך לשניידר
 80. דגל ראובן בין לוחמי הגטו לוויצמן
 81. דגל ראובן בין לוחמי הגטו לוויצמן
 82. יטקובסקי פינת ברוורמן
 83. יטקובסקי פינת ברוורמן
 84. פינס פינת רוטשילד
 85. פינס פינת מינץ
 86. פינס פינת מינץ
 87. מחנה יהודה פינת עין גנים
 88. מחנה יהודה פינת עין גנים
 89. עין גנים פינת מחנה יהודה ליד בית ספר ברנר
 90. עין גנים פינת מחנה יהודה ליד בית ספר ברנר
 91. עין גנים פינת מחנה יהודה ליד מרכזון החנויות
 92. עין גנים פינת מחנה יהודה ליד מרכזון החנויות
 93. שטמפפר פינת המכבים
 94. שטמפפר פינת המכבים
 95. מנחם בגין ביציאה לכיוון הבסיס
 96. מנחם בגין פינת חזן
 97. מנחם בגין פינת חזן
 98. מנחם בגין פינת חזן
 99. מנחם בגין פינת חזן
 100. גיסין ליד בנק הפועלים (45א)
 101. טרומפלדור פינת היבנר (64א)
 102. טרומפלדור פינת היבנר (65א)